Juridisk varsel

Senast uppdaterad 1 september 2022

Cookiepolicy

Webbplatsen, www.dropinglasses.se, använder cookies. I denna policy anges vad de används till samt hur de kan raderas.


§ 1. Definition

Cookies är små textfiler med information som automatiskt sparas på en webbplats användares enhet. Cookies används i stor utsträckning för att förbättra användarupplevelsen för en webbplats besökare.

Det finns två olika typer av cookies, tidsbestämda och sessionscookies. Tidsbestämda cookies sparas under en längre tid och ligger kvar mellan gångerna en användare besöker webbplatsen. Sessionscookies sparas endast under tiden som webbplatsen används, de raderas alltså när webbplatsen/webbläsaren stängs ned.


§ 2. Användning av cookies

Vi använder tidsbegränsade cookies. Den information som sparas är följande:

Namn, Adress, Lösenord

Användningen av cookies sker till följande syften:

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Att genom cookies spara Användarnas inloggningsuppgifter gör det lättare för dem att logga in I framtiden.


Tredjeparts-cookies

Vi använder tredjepart-cookies enligt följande:

Tredjeparts-cookies ifrån Facebook finns placerade på webbplatsen. Dessa lagrar information med syfte att optimera annonsering På webbplatsen.


§ 3. Samtycke

a) Inhämta samtycke

När en cookie är att klassas som en personuppgift måste ett samtycke inhämtas från webbplatsens användare innan den kan användas. Samtycket ska vara informativt och tydligt så att samtliga användare förstår innebörden med det.

Vi inhämtar samtycke på följande sätt:

Samtycke inhämtas direkt på webbplatsen via en informationsruta om cookies. Användaren accepterar cookies genom att klicka i ”bekräftar”.


b) Samtyckets giltighetsperiod

Samtycket till användning av cookies är giltigt i tolv månader.

När ovan nämnd period har passerat måste nytt samtycke inhämtas för fortsatt användning av cookies.


c) Återkalla samtycke

En användare som lämnat sitt samtycke ska när som helst kunna återkalla detta, vilket görs på följande sätt:

Samtycket återkallas genom att Ta bort lagrade cookies I webbläsaren.


d) Rätt att få sina personuppgifter raderade

När samtycket har återkallats kan användaren, om så önskas, även begära att hens information raderas från webbplatsens samtliga servrar. Detta görs via e-post som skickas till magnus@dropinglasses.se.